Kövess minket

A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola nevelési programja

Célok:

  • bolgár nemzetiségi nyelvoktatás
  • nemzeti hovatartozás érzésének megerősítése, közösség formálása nyelv és kultúra alapján
  • a bolgár kultúra megismertetése, a bolgár értékek közvetítése a nyelvi és népismereti órák keretében, és közösségi foglalkozásokon
  • alapvető kommunikációs készség kialakítása (családi és társadalmi közegben)
  • a bolgár nép történelmének megismertetése, illetve a kulturális emlékek ápolása,
  • a bolgár népzene, néptánc eredetiségének, gazdagságának és sokszínűségének bemutatása

Az iskola jogállása (az alapító okirat alapján)
Intézmény neve:
Bolgár Nyelvoktató Iskola
Българско езиково училище

Intézmény típusa: Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola
Intézmény évfolyamainak száma: 12
Az intézmény feladata, alaptevékenysége:

TEÁOR 8010 (alapfokú oktatás)
TEÁOR 8021 (általános középfokú oktatás)

Intézmény fenntartó szerve:
Bolgár Országos Önkormányzat
Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 41.
Címe: 1093 Budapest, Lónyay u. 41.

Intézmény jogállása:
Önálló jogi személy.

Intézmény költségvetését a fenntartó szerv állapítja meg, önállóan gazdálkodik.
Intézmény feladatainak ellátásához biztosított anyagi háttér:
A fenntartó által biztosított tanterem, taneszközök.