Kövess minket

Helyi tanterv

Az iskola képzési rendje

Háromszintű bolgár nyelvoktatás – VI, VIII, XII osztálynak megfelelő tudásszínt elérése
Bolgár népismeret

Tanulói jogviszony:
A kiegészítő kisebbségi oktatásban a tanuló vendégtanulóként vesz részt a Kt. 122§ (11). alapján. Az iskola köteles tájékoztatni a vendégtanulókat meg a szülőket és közbejárni, hogy abban az iskolában, ahol a gyerek rendes tanulói jogviszonyban van.
A tanuló kérelmére a kiegészítő kisebbségi oktatásban szerzett osztályzatait az iskolai tanulmányaiba be kell számítani, ha a vendégtanulói jogviszonyban folytatott tanulmányok azonos évfolyamra esnek. Ha a kiegészítő kisebbségi oktatásban szerzett osztályzatot be kell számítani az iskolai tanulmányokba, a tanulót – kérelmére – fel kell menteni az idegen nyelv tanulása alól.
Annak, aki az iskolai tanulmányokon kívül folytatott kisebbségi tanulmányok keretében befejezte a nyolcadik, tizedik, illetve tizenkettedik évfolyamot, kérelmére az adott évfolyam bizonyítványát kiállító iskola ezt a tényt – záradék formájában – rávezeti az iskolai törzslapra és a bizonyítványba, valamint engedélyezni kell, hogy nemzeti, etnikai kisebbségi nyelvből és népismeretből – abban az iskolában, amely részt vesz a kisebbségi nevelésben-oktatásban – alapműveltségi vizsgát, illetve érettségi vizsgát tegyen.

Az oktatás három szinten folyik, a tanuló akkor megy át az egyik szintről a másikra, amikor teljesítette annak követelményeit. Ez tanévi eredményei vagy osztályozó vizsga alapján lehet megtenni. A magasabb szintre lépéshez osztályozó vizsga kell tennie annak a tanulónak, aki az órák 30% meghaladó hiányzása volt.

A vendégtanulói jogviszony megszűnése:
  • A tanuló sikeresen befejezte a teljes képzési folyamatot.
  • A tanuló, szülő kérésére.

Az iskola értékelési és ellenőrzési rendje:
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának, szorgalmának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik.

Az értékelés célja
  • Az önértékelés képességének kialakítása
  • Motiváló legyen
  • A teljesítményszínt és tudásszint jelzése
  • Jelezze a pedagógus számára a tanuló fejlődését, fejleszthetőségét
  • Tájékoztassa a szülőt, hogy milyen gyermeke viszonya az iskola követelményeihez

Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére.
Az ismeretek, készségek, a tárgyi követelmények elsajátításának szintjére.
A szorgalomra – a felkészültségre, feladatvállalásra, feladatvégzésre, a szükséges felszerelés meglétére, közösségért végzett munkára.
A korábbi teljesítményekhez képest megmutatkozó fejlődésre.
Nemcsak egyéni, hanem csoportos is a közösségfejlesztés érdekében.