|

Дружество на българите в Унгариия

история

По инициатива на градинаря Лазар Иванов от Тетевен, на 27 юли 1914 година организационен комитет от 17 души единодушно приема идеята за основаване на Дружеството и решава да пус¬не подписка за събиране на членове с цел – на 2 август, Илинден, да свика общо събрание. Само за 6 дни Лазар Иванов събира 170 души, които даряват сумата от 4345 златни корони.

На 2 август 1914 година е свикано учредително събрание. Предложеният от Стефан Гьоков устав е приет единодушно и е избран първият управи¬телен съвет, начело с Лазар Иванов. Димитър Димитров отстъпва жилището си на улица „Ло¬няи“ за дружествен клуб. Паметните думи на Лазар Иванов насочват към пътя на знанието и вярата. „Бъдещето се гради не само с мотика, а с вяра в Бога и с отворени очи. А очите се отварят от науката“.

На 27 май 1916 г. събранието решава да се открие фонд за изграждане на училище и църква, като огнища на духа и просветата.

Дружеството на българите в Унгария е удос¬тоявано с редица награди. През 1964 година то получава орден „Кирил и Методий“ – първа степен. През 2009 година Държавната агенция за българите в чужбина го награждава с възпо¬менателен плакет „Иван Вазов“. Същата година министър-председателят на Република Унгария присъжда на дружеството високото държавно отличие – Наградата за малцинствата, която е връчена на неговия председател Димитър Танев.

 

Управителен съвет:

Председател: Димитър Танев

Зам. председатели: д-р Данчо Мусев, Иван Караилиев, Николай Велков

Изпълнителен председател: Владимир Калицов

Членове : Габриела Хаджикостова, Галин Тютюнков, Димитър А. Куцаров, Димитър Кушев, Драгета Белошинова, Емил Иванов, Иван Удварев, Илия Караилиев, Красимира Тихова, Кънчо Гърдев, Милка Петкова, Моника Тютюнкова, Никола Кушев, Симеон Варга, Стефан Ст. Попов, Цвятко Йоргов.

Контролна комисия:

Председател: Йордан Тютюнков

Членове : Веселин Владов, Елисавета Нацкина,  Петър Мичев, Янош Вълчев.