|

Ден на българо-унгарското приятелство

По инициатива на Симеон Варга, български застъпник в унгарския парламент, през 2016 г. българският и унгарският парламент обявиха 19 октомври за Ден на приятелството между два­та народа.

Сред аргументите в меморандума фигурира и фактът, че 19 октомври е празникът на един от светците на православната църква - св. Иван Рилски Чудотворец, свързан с историята на две­те страни.

През 2016 година Българското републиканско са­моуправление организира поредица от събития по повод Деня на българо-унгарското приятел­ство. Най-значителното е

откриването на памет­на плоча, дело на Огнян Кожухаров, в Базиликата в Естергом. Плочата е осветена и от архипрезви­тер Ендре Гаал.

През 2017 година празникът е отбелязан с по­редица от събития в България. Там също е по­ставена паметна плоча от името на българската общност в Унгария – в базиликата „Света София”.