|

Magyarországi bolgárok

A Magyarországon letelepedett bolgárok három nagy migrációs hullámban érkeztek hazánkba. Az első hul­lámnak az 1365–1426 közötti időszakot tekintik, ami­kor a bolgár uralkodók fiai más bolgárokkal együtt a török uralom elől menekülve Magyarországon ta­láltak menedéket. A második hullám 1688 és 1744 közé tehető. A bulgáriai Csiprovec városból induló katolikus felkelés leverését követően a helyi lako­sok ezrei menekültek északnyugatra és nyugatra. Az Erdélyben így letelepedett bolgárokat hívják ma „bánáti bolgárok”-nak. A harmadik bevándorlási hul­lám 1860-tól a 20. század közepéig tartott, jellegét tekintve pedig gazdasági migrációnak tekinthető. Az országba javarészt bolgár kertészek és növény­termesztők érkeztek, akik elsősorban gazdasági okok – a több száz éves török uralom során kiala­kult földnélküliség – miatt jelentek meg a történelmi Magyarország területein. 1865 és 1910 között összesen 62 településen re­gisztráltak bolgár kertészeket.

Habár alapvetően három nagy bevándorlási hullá­mot szokás elkülöníteni a magyarországi bolgárok letelepedésében, tény, hogy a migráció még nap­jainkban is tart. Az elmúlt évtizedekhez hasonlóan számos magyar-bolgár vegyesházasság köttetik a jelenben is, sok bolgár fiatal folytat tanulmányokat Magyarországon, illetve az önmegvalósítás remé­nyében az anyaországból elvándorolt értelmiség is előszeretettel választja Magyarországot második hazájának. Ez a bolgár közösség őrzi és ápolja az elődöktől megörökölt kulturális kincseket, hogy a magyarországi bolgároknak ne csak nagy múltja, hanem biztos jövője is legyen.