|

Българи в Унгария

Българите, които днес населяват Унгария, пристигат тук на три големи миграционни вълни. Първата вълна се заселва през периода 1365 -1426 г., когато наследниците на българските владетели, заедно с други българи, спасявайки се от османските нашественици, намират убежище в Унгария. Втората вълна е между 1688 и 1744 г.

След потушаването на Чипровското католическо въстание, хиляди жители на града поемат на северозапад и на запад. Българите, които по това време се заселват в Трансилвания, днес са известни под името „банатски българи”. Третата миграционна вълна започва от 1860 г. и трае до средата на XX век. По характер това е икономическа миграция. В Унгария пристигат преди всичко градинари и главно по икономически причини – изземването на земите им по време на продължилото стотици години османско владичество.

Между 1865 и 1910 г. българи са регистрирани в 62 унгарски селища. Макар че по принцип се говори за три миграционни вълни в заселването на българите в Унгария, факт е, че миграцията продължава и днес. Подобно на изминалите десетилетия, и днес се сключват смесени българо-унгарски бракове, много български младежи продължават обучението си в унгарски университети, известна част от българската интелигенция избира Унгария за втора родина с надеждата за по-добро реализиране. Тази българска общност се отнася с уважение и грижа към наследените културни ценности, за да могат българите в Унгария да имат не само славно минало, но и стабилно бъдеще.