|

Българско културно-просветно ООД с идеална цел

Дружеството на българите в Унгария от десетилетия наред организира в Българския културен дом културния живот на българите в Унгария, съхраняването и обогатяването на българската духовна и материална култура, опазването на традициите и езика. Дружеството осигурява функционирането на българския театър Малко театро, поддържа библиотека на български език, осигурява сцена за ежегодното провеждане на културни и  традиционни празници, дава подслон на оркестри, на танцови и музикални състави, работещи за съхраняването на танцовата и музикалната култура (ЯНТРА, РОСИЦА, ЗОРНИЦА). Според споразумението, сключено между Българското републиканско самоуправление и Дружеството на българите в Унгария на 1 октомври 2003 г., БРС поема пълната издръжка на БКД като малцинствена институция, поддръжката и функционирането на сградата, структурата на персонала на БКД и назначаването на служителите.

За да поеме от Дружеството на българите в Унгария задачите, свързани с издръжка на БКД като малцинствена институция, работата по поддръжката и функционирането на сградата, по структурата на персонала на БКД и назначаването на служителите, Българското републиканско самоуправление основа  Българско културно-образователно ООД с идеална цел.

(седалище: 1097 Будапеща, ул. „Вагохид“ №62, Cg.: 01-14-498).

На 27 юли 2009 г. Българското културно-образователно дружество с идеална цел бе преобразувано в Българско културно-образователно ООД с идеална цел.

Контакти:
Адрес: 1097 Будапеща, ул. „Вагохид“ №62,
Тел.: +36 1 216 6560