|

Пенсионерски клуб

Дружеството на българите в Унгария между 1955 и 1957 година, от даренията на българите построи културния си дом, където през изминалите 50 години се организират програми и се провеждат мероприятия и тържества за българската общност.

Дейността на дружеството се подпомага предимно с ..., от друга страна след политическите промени през изминалите години и с помощта на държавната подрепа на Унгария има възможност да подпомага и възрастното поколение на българската колония. Благодарение на това, Дружеството има възможност да изрази благодарността на младата генерация за делото на пенсионерите.

През изминалите години се утвърди като традиция месечно веднъж срещите на Пенсионерския клуб да се провеждат в Българския културен дом, където Дружеството ги кани на обяд.

Дружеството на българите в Унгария годишно веднъж организира културни програми и екскурзии за членовете на Пенсионерския клуб на различни места в Унгария, като Мишколц, Дебрецен, Егер, Надатад и други. При възможност гостуват и на други български общности в чужбина, например Словакия.

С помощта и ентусиазма на председателката на Пенсионерския клуб Мария Кушева,  будните българи и българки, редовно и с желание се събират в една от залите на културният дом, да си разкажат и споделят всичко, което се е случило с тях и техните близки за един месец.